Nowe wydarzenia w wojnie handlowej

Stany Zjednoczone będą nakładały cła w wysokości 20% na cały import pochodzący z Chin, a Chiny zrobią to samo, tylko z mniejszą całkowitą ilością towarów podlegających taryfom z powodu zanikającej luki handlowej między obiema stronami. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wszystko, co sprzedajemy, zostanie zlicytowane, zmniejszy wolumen handlu towarami w 2017 roku między USA i Chinami o 156,5 miliarda dolarów. „W rzeczywistości korekta wolumenów będzie z czasem przebiegać”.

Szacuje, że szczytowy spadek rocznej wymiany handlowej nastąpi w ciągu pięciu do sześciu lat, a wolumen handlu osiągnie nową niższą wartość podstawową do roku 2028, czyli za około dziesięć lat. Kantor online najczęściej oferuje atrakcyjne ceny walut.

Po uwzględnieniu przesunięć w przepływach handlowych i przesunięć z produkcji krajowej, obie gospodarki za „kilka lat lub więcej, mogą doświadczyć umiarkowanego spowolnienia wzrostu” i „trwałą stratę dochodu w wysokości 0,2-0,4% PKB, biorąc pod uwagę długi okres.”

Najgorzej jest w Chinach, ponieważ są one bardziej uzależnione od eksportu dla wzrostu. Te stosunkowo skromne koszty są kluczowym czynnikiem w ich przekonaniu, dlaczego administracja Trumpa będzie wywierać presję na Chińczyków. Jego zespół uważa, że pokonały Chiny pod względem liczb.

Administracja Trumpa

Administracja Trumpa wierzy, że najnowsze chińskie korporacyjne mocarstwa zyskały dzięki polityce w Pekinie, która zmusza obcokrajowców do współpracy z lokalnymi mieszkańcami i techniką transferu. Ponadto Chiny zyskały również na swoich amerykańskich rywalach dzięki całkowitej kradzieży własności intelektualnej. Kantor internetowy powinien uwzględniać sytuację w światowej gospodarce.

Zespół Trumpa stara się wyrównać szanse w stosunku do kraju, który już zastąpił Japonię jako dominującą gospodarkę Azji. Japonia jest sojusznikiem USA. Z drugiej strony Chiny są bardziej wrogie.

Większość ludzi na rynku, a nawet w środowisku akademickim, sądzi, że Chiny nie grają fair. I to jest gospodarka zamknięta w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Ale werdykt wciąż dotyczy tego, czy tyrady handlowe Trumpa czynią USA czymś lepszym. Wymiana walut powinna być dokonywana ostrożnie.

Polityka Trumpa

Spory handlowe z amerykańską Komisją Handlu Międzynarodowego, organem odpowiedzialnym za rozstrzyganie kwestii prawnych związanych z handlem, w tym z własnością intelektualną, antydumpingową i oceną transakcji handlowych, doprowadziły do złożenia nieco poniżej 56 petycji dotyczących handlu. Wymiana walut online uwzględnia te wszystkie zmiany. Odzwierciedla zmiany w gospodarce.